Skladová evidence a pomůcky

Vydáno: 1 minuta čtení

Stěžovatelce lze dát za pravdu pouze v tom, že případné nevedení skladové evidence nemůže vést automaticky ke stanovení daně dle pomůcek. Takový závěr ovšem správce daně, žalovaný ani krajský soud nečinili. Jejich závěr o nemožnosti stanovení daně dokazováním totiž není postaven jen na nepředložení skladové evidence, ale na nepředložení žádných dokladů, které by ji mohly nahradit a prokázat přehled skladových zásob. Pochybnosti daňových orgánů o neúměrně zvyšovaných zásobách přitom mohla stěžovatelka vyvrátit nejen skladovou evidencí (kterou byla povinna vést), ale také jinými nezpochybněnými důkazy (například výsledkem mimořádné inventarizace, kterou by prokázala skutečný stav skladových zásob). Během daňové kontroly ovšem žádné správci daně nepředložila, ale ani pochybnosti správce daně ohledně výrazného rozdílu mezi přijatými a uskutečněnými plněními žádným způsobem neobjasnila.

 

Skladová evidence a pomůcky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2022, sp. zn. 8 Afs 289/2020, www.nssoud.cz
Absence skladové evidence, či její zásadní vady, znamená velice často nemožnost zkontrolovat správnost vykázané daňové povinnosti na dani z příjmů. To ale nemůže platit absolutně, jak zde osvětluje Nejvyšší správní soud. I v těchto případech má daňový subjekt šanci předložit náhradní důkazní prostředky, kterými dopady svého pochybení zmenší, a vyhne se tak stanovení daně pomůckami.