Míra důkazu

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 6.2018, čj. 8 Af 5/2015-82

Míra důkazu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád