Přeplatky a nedoplatky daňových subjektů

Vydáno: 1 minuta čtení

Správce daně má při rozhodování o úhradě nedoplatku na dani (např. při výpočtu úroku z prodlení) ve smyslu § 154 odst. 4 daňového řádu povinnost zjistit a vyžádat si vratitelný přeplatek na dani evidovaný na jiném osobním daňovém účtu daňového subjektu u jiného správce daně ex offo, pokud má do příslušné daňové evidence přístup nebo takový přístup není spojen s většími překážkami, náklady či jinými komplikacemi.

 

Přeplatky a nedoplatky daňových subjektů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2022, sp. zn. 2 Afs 407/2020, www.nssoud.cz
V daňovém řízení platí, že každému, co jeho jest. Z této zásady vyplývá, že pokud se u správce daně potkají nějaké přeplatky a nedoplatky, lze úrok z prodlení vypočíst jen z jejich rozdílu. Nicméně tuto zásadu zde Nejvyšší správní soud posunul ještě dál v tom smyslu, že to platí pro všechny správce daně, je-li jich více. Znamená to tak, že správce daně je povinen při výpočtu úroků z prodlení zohlednit ke konkrétní námitce daňového subjektu i přeplatky na jiných daňových účtech vedených u jiného správce daně. Ba co víc, postupovat tak musí i bez námitky, pokud má do příslušné daňové evidence přístup nebo takový přístup není spojen s většími překážkami, náklady či jinými komplikacemi.