Novela zákoníku práce

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen „novela“). Finální verze novely, která byla schválena 12. 9. 2023, kdy Poslanecká sněmovna odmítla pozměňovací návrhy Senátu tím, že setrvala na původně schváleném znění návrhu zákona, přináší zásadní změny v oblasti pracovního práva. Pravidla se mění zejména v případě home office, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo doručování písemností. Účinnost novely nastala již k 1. 10. 2023 a zaměstnavatelé tedy měli na adaptaci jen velmi krátkou dobu.

Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
 
Home office
Novela zavádí nová komplexnější pravidla pro výkon práce na dálku, tzv. home office. Výkon práce na