Mantinely místního šetření

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2019, sp. zn. 4 Afs 77/2019 , www.nssoud.cz

Mantinely místního šetření
JUDr

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád