Vyloučení majetku z daňové exekuce

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2023, čj. 7 Afs 321/2021-23

Vyloučení majetku z daňové exekuce
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Nejvyšší správní soud
K předpisům: