Judikatura v daňové praxi

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 335/2021 ve věci BARDWEL s. r. o. ze dne 31. března 2023, který se zabýval situací, kdy plátce daně z přidané hodnoty prodával pozemek jako osvobozené zdanitelné plnění a současně toto zdanitelné plnění nezapočítal do výpočtu koeficientu krácení nároku na odpočet DPH, protože pozemky byly evidované jako dlouhodobý majetek společnosti, ale v ekonomické činnosti tyto pozemky vykazovaly spíše funkci zboží.

Judikatura v daňové praxi
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
V podnikatelské praxi obvykle plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „plátce DPH“) při pořizování pozemku ví, k jakému účelu tento pozemek pořizuje a následně podle tohoto svého rozhodnutí také eviduje. Pokud bude pozemek používat ke své ekonomické činnosti, bude jej evidovat jako dlouhodobý majetek, pokud pozemek pořídil z

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty