Stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle § 10a až 10i zákona o dani z přidané hodnoty

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 12-13/2023 na s. 35. V článku se budeme dále věnovat stanovení místa plnění při poskytnutí služby v případech uvedených v § 10a až 10i podle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “).

Stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle § 10a až 10i zákona o dani z přidané hodnoty
Ing.
Zdeněk
Kuneš
 
Nájem dopravního prostředku, který vychází z místa skutečného užití nájmu
Pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě nájmu dopravního prostředku dochází ve třetí zemi, tak se podle § 10d odstavce 4 zákona o DPH vychází z místa skutečného užití nájmu. Podle tohoto ustanovení se předešlá, uvedená pravidla pro stanovení místa plnění neuplatní v případě, že místem plnění je dle podle těchto pravidel tuzemsko, ale ke skutečnému užití nebo spotřebě nájmu dopravního prostředku dochází ve třetí zemi. V takovém případě není místem plnění místo určené podle již uvedených pravidel, ale místem plnění je třetí země.
PŘÍKLAD 24
Plátce se sídlem v tuzemsku uzavře smlouvu s jiným plátcem se sídlem v tuzemsku o operativním pronájmu nákladního automobilu.
Lze doložit důkazními prostředky, že použití nastane na Ukrajině, tedy ve třetí zemi, protože nájemce tam bude uskutečňovat ekonomickou činnost. Místem plnění je třetí země a pronajímatel neuplatní českou daň na výstupu.
PŘÍKLAD 25
Plátce se sídlem v tuzemsku, půjčovna motorových vozidel, zapůjčila osobní automobil tuzemskému občanovi na dobu 20 dnů. Nájemce pojede s automobilem na dovolenou do Švýcarska.
Lze doložit důkazními prostředky, že použití nastane ve třetí zemi, protože nájemce tam bude trávit dovolenou. Místem plnění je třetí země a pronajímatel neuplatní českou daň na výstupu.
PŘÍKLAD 26
Plátce se sídlem v tuzemsku uzavře smlouvu se slovenským podnikatelem, osobou povinnou k dani se sídlem v Bratislavě o krátkodobém pronájmu nákladního automobilu. Lze doložit důkazními prostředky, že použití nastane na Ukrajině.
Místo plnění se stanoví ve třetí zemi a pronajímatel neuplatní českou daň na výstupu.
PŘÍKLAD 27

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty