Reklama u nespotřebitelského zboží a služeb

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 7 Afs 321/2018 , www.nssoud.cz

Reklama u nespotřebitelského zboží a služeb

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů