Platba v hotovosti

Vydáno: 1 minuta čtení

NSS souhlasí se stěžovatelem, že byť samy o sobě nejsou platby v hotovosti nezákonné, mohou založit indicii o možném problematickém výběru daně. Žalobkyni nikdo nezakazuje, aby platby přijímala hotově nebo na nezveřejněné účty, případně aby tyto peníze okamžitě vybírala. Je to nicméně indicie, která v kombinaci s jinými okolnostmi může hrát roli při posuzování obav o budoucí výběr daně. Na druhou stranu sám žalovaný i v kasační stížnosti opakuje, že takto postupuje žalobkyně dlouhodobě, jde o její dlouhodobý styl podnikání. Nic neukazuje, že by se žalobkyně k hotovostním platbám nyní uchýlila jen proto, aby někam peníze zašantročila či jinak zkomplikovala budoucí výběr daně. To pak – se zřetelem na všechny další okolnosti této věci – do jisté míry oslabuje význam hotovostních plateb pro nynější věc.

 

Platba v hotovosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, sp. zn. 10 Afs 499/2021
Platba v hotovosti může být důležitým ukazatelem při zaviněné účasti na podvodu na DPH. Nicméně i ve vztahu k ní je třeba bedlivě posoudit, nakolik je obvyklá v odvětví působení daňového subjektu či v jeho činnosti samé. A právě zde byly platby v hotovosti u daňového subjektu věcí obvyklou. Proto je tím významně oslabena vypovídací hodnota směrem k zavinění daňového subjektu.