Odkladný účinek před soudem a žádost o posečkání

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud žalovaný v této souvislosti poukazuje na podanou žádost o posečkání úhrady daně, je nutno konstatovat, že nebylo-li o této žádosti dosud správcem daně rozhodnuto, nelze nevyhovění žádosti o odkladný účinek odůvodňovat toliko poukazem na to, že žádost byla podána.

Odkladný účinek před soudem a žádost o posečkání