Hodnocení důkazů prvoinstančním správcem daně v odvolacím řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Naopak v souladu se zásadou dvojinstančnosti posouzení důkazu provedl nejdříve správce daně a tento jeho závěr byl přezkoumán žalovaným jako odvolacím orgánem.

Hodnocení důkazů prvoinstančním správcem daně v odvolacím řízení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád