Přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Na přenechání technického zhodnocení nájemcem pronajímateli za úplatu při ukončení nájmu nemovité věci se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

K předpisům: