Použití doktríny esenciálních výdajů

Vydáno: 2 minuty čtení

Použití doktríny esenciálních výdajů nemůže mít v případě daně z přidané hodnoty místo, a to s ohledem na princip nároku na odpočet daně.

K předpisům: