Otázky a odpovědi: Logo a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátce daně z přidané hodnoty si chce nechat na vlastní nemovitosti (na fasádě) vyobrazit logo své firmy. Bude u tohoto plnění uplatněn standardní (běžný) režim, nebo režim přenesení ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “)? Patří plnění svým charakterem do kódu 73.11 (reklamní služby) nebo 43 (specializované stavební práce) klasifikace, produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015?

Otázky a odpovědi: Logo a DPH
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty