Pro dodatečné přiznání na nižší daň neplatí subjektivní měsíční lhůta - prověřeno soudem

Vydáno: 26 minut čtení

Na pravidelné i překotné změny daňových zákonů jsme si už v České republice útrpně zvykli. Ovšem ještě jsme si příliš nezvykli na záludnost, že se daňová pravidla mohou změnit i pouhým odlišným právním výkladem stejného textu zákona. Prakticky už 30 let je v zákoně stejně napsáno, že pro dodatečné přiznání na – nižší – daň platí dvě časové lhůty. První „objektivní“ říká, že jej lze platně podat do 3 let od původního termínu pro podání přiznání. Druhá „subjektivní“ uvádí, že se má podat do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu změny daně. A doposud je správci daně i soudy většinově vykládaly (čest výjimkám), že obě lhůty platí současně. Nyní ovšem vyšlo najevo, že to byla „dezinformace“ a že fakticky platí pouze jediné omezení – objektivní lhůta...

Pro dodatečné přiznání na nižší daň neplatí subjektivní měsíční lhůta – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Čtyři druhy daňových přiznání
Dobrých zpráv není nikdy dost a tento článek je poslem dobrých zpráv: Konečně vyšla najevo skutečná pravda a změna výkladu je jasně ve prospěch daňových subjektů! A možná to pomůže i poplatníkům/plátcům, kteří se kvůli dosavadnímu – chybnému – právnímu výkladu soudů nedostali ke svému majetku, penězům nadarmo zaplaceným v nesprávně vyšších daních. Zřejmě se jednalo o chybný úřední postup, za které by je proto mělo dozorující ministerstvo spravedlnosti odškodnit... A provinilí soudci se nemusejí bát, že přijdou o talár a odškodnění půjde z jejich kapsy, jejich nezávislost totiž prakticky znamená, že mají pravdu, i když ji nemají.
Ovšem nejen soudci chybují. Daně jsou u nás velmi složité a nebývají jednoznačné. A tak i když si poplatník a plátce, resp. jejich účetní a daňaři, dají hodně práce s přípravou daňového přiznání, přeci jen mohou až po delším čase zjistit, že se spletli, něco důležitého přehlédli, na nějakou významnou položku zapomněli atp. Zpravidla je nutno chybu řešit podáním dalšího – již správného – daňového přiznání. V souladu s očekáváním je povinností daňového subjektu podat správné – druhé, případně další – daňové přiznání pouze v případě, že je to v jeho neprospěch – na vyšší daň nebo na nižší ztrátu. Naopak podání dalšího, byť správného, přiznání (tvrzení) ve prospěch daňového subjektu – na nižší daň nebo vyšší ztrátu – logicky povinné není, a navíc je umožněno jen při splnění určitých podmínek. V dnešní soudničce se dozvíme, že u dodatečných přiznání je sice nutno rozlišovat subjektivní a objektivní lhůtu, ale dodatečné přiznání na nižší daň reálně omezuje pouze objektivní tříletá lhůta.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „“), rozlišuje čtyři druhy daňových přiznání, pro které si kvůli zjednodušení vyjadřování zavedeme úspornou zkratku „
DAP
“:
Řádné
– první DAP za uplynulé zdaňovací období (u daní z příjmů, DPH, silniční daně a spotřebních daní), nebo na započaté zdaňovací období (daň z nemovitých věcí), podané ve stanovené zákonné lhůtě. Může jít např. o DAP k dani z příjmů za rok 2023 podané již 1. 3. 2024. Přičemž zákonná lhůta skončí až 2. 4. 2024.
Opravné
– druhé, případně další daňové přiznání podané ještě pře