Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů - 1. část

Vydáno: 8 minut čtení
Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů – 1. část
Ing.
Pavla
Strakošová,
Ing.
Dagmar
Procházková
V současné době se můžeme v účtárnách obchodních korporací a družstev setkat s celou řadou druhů cenných papírů a také podílů. Jak má účetní jednotka s tímto finančním majetkem nakládat účetně a daňově? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v cyklu článků na toto téma.
Účetní jednotka se v praxi nejčastěji setká s
akciemi
a
podíly v jiných společnostech
[upravené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (