Námitka proti exekučnímu příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Námitka podle § 159 daňového řádu podaná proti exekučnímu příkazu nepředstavuje řádný opravný prostředek ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s. (který je nutné vyčerpat před podáním správní žaloby) ani po novele provedené zákonem č. 283/2020 Sb. (účinné od 1. 1. 2021).

Námitka proti exekučnímu příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Nejvyšší správní soud