K vědomé účasti na podvodu na DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Závěr o vědomé účasti daňového subjektu na podvodu na DPH může správce daně učinit buď na základě toho, že se daňový subjekt k vědomé účasti sám doznává, nebo pokud je jediné logické vysvětlení jeho počínání to, že o podvodu musel vědět.

K vědomé účasti na podvodu na DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Nejv

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty