Daňové přiznání veřejně prospěšných subjektů - některé praktické otázky

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím textu se zaměříme na některé praktické otázky podání daňového přiznání za rok 2023. Věnovat se budeme zejména lhůtám pro podání a způsobům, jak s nimi pracovat, abychom dosáhli optimálního termínu podání daňového přiznání.

Daňové přiznání veřejně prospěšných subjektů – některé praktické otázky
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Lhůty pro podání přiznání
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2023 podáváno v souladu s § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo také „“). Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud budeme předpokládat zdaňovací období kalendářní rok,
daňové přiznání by mělo být podáno do 2. 4. 2024
. Tato lhůta dopadá na všechny případy podání daňového přiznání, s výjimkou daňového přiznání daňového subjektu, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a s výjimkou případů uvedených v § 245 daňového řádu. Pouze pokud není ve lhůtě dle

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád