Exekuce a nárok na dvojitý úrok

Vydáno: 1 minuta čtení

Je-li po skončení neoprávněně vedeného exekučního řízení vymožená částka nadále držena správcem daně, má daňový subjekt nárok na úrok podle § 254 odst. 1 daňového řádu . Nelze se však ztotožnit s krajským soudem, že by žalobkyně měla nárok na úrok dle § 254 odst. 2 daňového řádu až do vrácení prostředků neoprávněně vymožených.

Exekuce a nárok na dvojitý úrok

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád