Jak bude vypadat po 50 letech sestavování a zveřejňování účetní závěrky?

Vydáno: 5 minut čtení

Divíte se otázce? Co to má zase znamenat? Čekání na nový zákon o účetnictví v České republice přerušují soustavné toky nových zahraničních předpisů. Ministerstvo financí staví vzhledem ke změnám v ekonomice, financování, přednostním volbám účetních principů a účetních metod nový zákon o účetnictví již několik let a stále se vrací na začátek. Koncepce, která již vypadala nadějně, se zase hroutí, neboť účetní závěrka se rozšiřuje o další související zprávy. Původně určené rozšiřování požadavků na informace velkým účetním jednotkám dopadá na střední, malé, ale i mikro. Získávání informací za dodavatelské řetězce jde napříč kategoriemi účetních jednotek.

Jak bude vypadat po 50 letech sestavování a zveřejňování účetní závěrky?
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Mezinárodní účetní standardy/Mezinárodní standardy finančního výkaznictví
Účetní jednotky, kter&