Navigace ve světě účetních směrnic: nezbytný průvodce pro všechny účetní i účtaře

Vydáno: 11 minut čtení

V minulém příspěvku jsme vstoupili do světa vnitropodnikových účetních směrnic (dále jen „VUS“). Přiblížili jsme si smysl a hodnotu směrnic a navázali jsme obsahovou náplní – statut účetní jednotky, ale i systém zpracování účetnictví. Dnes budeme pokračovat. V úvodu snad jen připomenu, že VUS o systému zpracování účetnictví s vnitřním předpisem o oběhu účetních dokladů tvoří základní pilíře, které vytváří systém zpracování účetnictví v účetní jednotce a jsou nutným předpokladem úplnosti a průkaznosti účetnictví.

Navigace ve světě účetních směrnic: nezbytný průvodce pro všechny účetní i účtaře
Ing.
Petr
Lunga
 
Obsahová náplň VUS – oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů
Oběh účetních dokladů:
vymezuje proces oběhu dokladů od jejich vyhotovení až po archivaci,
stanovuje oprávnění a odpovědnost osob za ověření věcné i formální správnosti,
popisuje souvislosti mezi pracovními procesy, včetně termínů pro předání dokumentů mezi různými pracovišti (zaměstnanci).
Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu jsou klíčové prvky VUS:
1.
Proces oběhu účetních dokladů
: Tento proces zahrnuje přijetí (vystavení) dokladů, jejich třídění a číslování dle dokladových řad, ověření věcné a formální správnosti, podpis odpovědné osoby za věcnou správnost případu, určení účtovacího předpisu a zaúčtování.
2.
Správa účetních dokladů
: Tato část se týká úschovy účetních dokladů během roku, jejich archivace a skartace. Zahrnuje také detaily jako umístění archivu, osobu odpovědnou za vedení archivu, způsob uspořádání a označení úče