Otázky a odpovědi: Zdaňování příjmu fyzické osoby pracující na území Rakouské republiky, kde tato osoba podává daňové přiznání, avšak má rovněž příjem z pronájmu v České republice

Vydáno: 8 minut čtení

Jsem daňový poradce a mám klienta — fyzickou osobu pracující na území Rakouské republiky. Tato osoba zde podává daňové přiznání, avšak má rovněž příjem z pronájmu v České republice. Kde se bude zdaňovat příjem z tohoto nájmu v ČR?

Otázky a odpovědi: Zdaňování příjmu fyzické osoby pracující na území Rakouské republiky, kde tato osoba podává daňové přiznání, avšak má rovněž příjem z pronájmu v České republice
Ing.
Václav
Zíka
 
Odpověď
V úvodu řešení tohoto daňového případu s přeshraničním prvkem je v prvé řadě si potřeba uvědomit skutečnost, že ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou se v praxi provádí smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (v České republice publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 31/2007), ke které byly sjednány dva dop