Otázky a odpovědi: Uplatnění nároku na nezdanitelnou část základu daně z příjmů z titulu darování krve - poplatník není občanem (členského státu) Evropské unie

Vydáno: 5 minut čtení

V rámci daňového přiznání jsem si chtěl uplatnit odpočet za darování krve. Nebylo mi to umožněno, protože nejsem občanem EU. Je tento postup v pořádku?

Otázky a odpovědi: Uplatnění nároku na nezdanitelnou část základu daně z příjmů z titulu darování krve – poplatník není občanem (členského státu) Evropské unie
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.
 
Odpověď
Lze potvrdit, že podle

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů