Otázky a odpovědi: Kurz pro přepočet v účetnictví, pokud se jedná o den, kdy není kurzovní lístek vyhlašován

Vydáno: 1 minuta čtení

V účetnictví při přepočtu majetku a závazků, vyjádřených v cizí měně, používáme při přepočtu na českou měnu pevné měsíční kurzy. Tyto pevné kurzy jsou stanoveny na úrovni denního kurzu ČNB platného první pracovní den v příslušném měsíci a používáme je pro přepočet majetku a závazků v cizí měně u účetních případů uskutečněných v tomto měsíci. První pracovní den vychází např. na 2. 1., mám pro přepočet použít kurz z posledního pracovního dne před tímto datem, nebo kurz z 2. 1.? V případě, že bych např. první pracovní den vystavovala fakturu a pro uvedení DPH v Kč bych potřebovala kurz, ale ten ještě v daný den nebyl vyhlášen, jaký kurz (z kterého dne) mám použít pro přepočet? Pokud 31. 12. je např. neděle použiju v účetní závěrce pro přepočet majetku a závazků kurz z pátku – posledního pracovního dne?

Otázky a odpovědi:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví