Otázky a odpovědi: Úvěr za nakoupený osobní automobil - převod vlastnictví vozidla na nového dlužníka

Vydáno: 3 minuty čtení

Plátce daně splácel úvěr za nakoupený osobní automobil, ovšem po dohodě s bankou a třetím účastníkem došlo podle § 1888 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), k převzetí dluhu („Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu“, § 1888 odst. 1 občanského zákoníku ) a k převodu vlastnictví vozidla na nového dlužníka. Nový vlastník (dlužník) bude za původního vlastníka (dlužníka) bance dále splácet zbývající část úvěru.

Otázky a odpovědi: Úvěr za nakoupený osobní automobil – převod vlastnictví vozidla na nového dlužníka
Ing.
Václav
Benda