Otázky a odpovědi: Odpočet daně u nákladů na technické zhodnocení budovy, využívané částečně k pronájmu bytových jednotek

Vydáno: 7 minut čtení

Právnická osoba, (s. r. o.) v loňském roce zakoupila budovu, která v minulosti sloužila jako zdravotní středisko. Budova byla zařazena do majetku. V letošním roce probíhá její oprava většího rozsahu, při které dochází i ke změnám parametrů a bourání příček, proto je tato oprava považována za technické zhodnocení budovy, výdaje nejsou zařazeny přímo do nákladů, ale zvyšují hodnotu budovy a budou po kolaudaci a zařazení technického zhodnocení do užívání účtovány do nákladů formou odpisů. Protože dojde ke změně ve využití budovy, z prostor bude vybudováno 8 bytových jednotek, a zároveň jedna místnost bude využívána pro podnikatelské účely (bude sloužit jako šatna pro zaměstnance), zajímalo by mě, jak postupovat při uplatňování DPH na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, pokud se týká stavebních prací prováděných na budově (nákup materiálu, dodávky stavebních prací – převážně přenesená zdanitelná plnění), zda například k datu kolaudace máme povinnost provést dodanění DPH u přijatých zdanitelných plnění (pronájem bytových prostor bude osvobozen od DPH).

Otázky a odpovědi: Odpočet daně u nákladů na technické zhodnocení budovy, využívané částečně k pronájmu bytových jednotek
Ing.
Václav
Benda
Po pronájmu jednotlivých bytových jednotek obdržíme měsíčně sjednané nájemné, ze kterého nebude odvedeno DPH, a zřejmě jednou za rok dojde k vyúčtování energií, které budou přeúčtovány rovněž bez DPH, kdy ani my si nebudeme moci uplatnit DPH na vstupu.
V případě dalších oprav bytového domu bychom byli povinni krátit DPH koeficientem (poměr plochy určené k podnikání a k pronájmu bytových jednotek).
Jsme měsíční plátci DPH, převažuje u nás obchodní činnost, pronájem bytového domu je pouze činnost doplňková. V přiznání k DPH tedy budeme muset vypočítávat koeficient z obratu