Otázky a odpovědi z poradny na portálu Práce a mzda: Odvod pojistného na sociální pojištění

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnavatel proplácí civilním zaměstnancům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s pořízením výpisu z rejstříku trestů. Poplatek proplácí nově nastoupivším zaměstnancům s první výplatou ve výši 100 Kč. Z takto proplacené částky není odvedeno pojistné. Je postup zaměstnavatele správný?

Otázky a odpovědi z poradny na portálu Práce a mzda: Odvod pojistného na sociální pojištění
Ing.