Otázky a odpovědi: Automobil pořízený na úvěr - náhrada škody a uplatnění odpisů

Vydáno: 5 minut čtení

Naše společnost měla osobní automobil pořízený na úvěr (včetně zajištění vozu a smlouvou o výpůjčce). V roce 2018 řeším totální škodu tohoto vozidla. Datum škodní události byl 20. 11. 2018. Pojišťovna vyčíslila náhradu škody, kterou zaúčtuji jako pohledávku a výnos (378/648) ovlivňující základ daně z příjmů. Poskytovatel úvěru ukončil smlouvu 20. 2. 2019, fakturu na finanční vyrovnání zaslal 28. 1. 2019. Do února jsme úvěr spláceli. Finanční vyrovnání (vyúčtování náhrady škody za nesplacenou jistinu a odúročené úroky jsem v 1/2019 zaúčtovala jako závazek do daňově uznatelných nákladů na účty 548/321).

Otázky a odpovědi: Automobil pořízený na úvěr – náhrada škody a uplatnění odpisů
Ing.
Ivana
Pilařová
Můj dotaz spočívá v tom, zda mohu v roce 2018 uplatnit celé roční daňové odpisy? A dále pak, zda musím proúčtovat např. dohadnou položkou náklady fakturované v roce 2019 jako finanční vyrovnání poskytovateli úvěru, které časově souvisejí s výnosem v roce 2018, tj. náhra