Otázky a odpovědi: Zřízení služebnosti a pachtovné

Vydáno: 3 minuty čtení

a) Na kolik let je třeba daňově rozepsat zřízení služebnosti – jde o jednorázovou platbu ve výši 20 000 Kč, která byla uhrazena obci v souvislosti s vybudováním vodovodního a kanalizačního vedení na pozemku, který vlastní společnost. Služebnost se dle smlouvy zřizuje na dobu neurčitou. Může se firma rozhodnout, že částku uplatní do nákladů postupně např. v příštích 60 měsících, nebo že náklad bude uplatněn naráz v roce zaplacení? b) Podléhá pachtovné DPH, nebo se považuje za nájem a jde o osvobozené plnění?

Otázky a odpovědi: Zřízení služebnosti a pachtovné
Ing.
Drahomíra
Martincová
Ing.
Václav