Účast na podvodu - důkazní břemeno správce daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2018. sp. zn. 1 Afs 427/2017 , www.nssoud.cz

Účast na podvodu – důkazní břemeno správce daně

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty