Důkaz internetovým odkazem

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2018, sp. zn. 6 Afs 129/2018 , www.nssoud.cz

Důkaz internetovým odkazem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,