Historické údaje jako pomůcky

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. 4 Afs 181/2017 , www.nssoud.cz

Historické údaje jako pomůcky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovs

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád