Identifikace dodavatele u daně z příjmu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2018, sp. zn. 5 Afs 132/2017 , www.nssoud.cz

Identifikace dodavatele u daně z příjmu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád