Otázky a odpovědi: Zaúčtování "záruky likvidity"

Vydáno: 1 minuta čtení

Odběratel si objednal u dopravní společnosti pravidelnou autobusovou přepravu. Vedle řádné měsíční fakturace dle smlouvy poskytuje „záruku likvidity“. Za určitých podmínek bude společnost tuto záruku/garanci splácet nebo může dojít i k situaci, že se odběratel vzdá splátek. Prosím o radu se správným zaúčtováním „záruky likvidity“. Z našeho pohledu se jedná o „půjčku“, účtovali bychom na 221/479? Následné splácení 479/221, ale jak vypořádat příp. „vzdání se splátek“ (jedná se o značně vysoké částky)?

Otázky a odpovědi: Zaúčtování „záruky likvidity“
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď
V daném případě je nezbytné správně právně posoudit, zda se jedná o poskytnutí bezúročné zápůjčky, nebo o poskytnutí dlouhodobé zálohy. Z účetního pohledu se však v obou případech skutečně jedná o závazek, jehož vznik lze zachytit souvztažností 221/479. Tento závazek bude v rozvaze vykázán jako dlouhodobý. Pokud dojde k jeho vrácení, zanikne zaplacením souvztažností 479/221. Pokud by došlo ke „vzdání se splátek“, dojde také k zániku závazkového vztahu, který je nutné zaúčtovat do výnosů. V závislosti na tom, zda se jedná o činnost běžnou nebo finanční zvolí účetní jednotka souvztažnost 479/648 nebo 479/668. Vzniklý výnos je součástí základu daně dlužníka, jehož dluh zanikl.

Související dokumenty