Otázky a odpovědi: Úroky z úvěru na výplatu podílů na zisku

Vydáno: 4 minuty čtení

Jediný jednatel a společník v s. r. o. rozhodl, že si za rok 2017 vyplatí podíly ze zisku a podíly z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 500 000 Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je něco přes 11 000 000 Kč. Podmínky pro vyplacení podílů ze zisku jsou splněny. Na vyplacení podílů ze zisku nebyly finanční prostředky, ty jsou uloženy ve zboží, které je skladem. Pořizovací cena zboží skladem je cca 9 000 000 Kč. Proto se pan podnikatel rozhodl, že si na vyplacení podílů ze zisku vyřídí u banky spotřebitelský úvěr ve výši 1 500 000 Kč. Úvěr v požadované výši mu byl v srpnu připsán na účet, v srpnu byly vyplaceny na účet pana podnikatele podíly ze zisku snížené o sazbu daně dle § 36 ZDP , která byla rovněž v srpnu odvedena na účet místně příslušného FÚ. Budou úroky z úvěru a finanční poplatky vážící se k úvěru daňově uznatelným nákladem?

Otázky a odpovědi: Úroky z úvěru na výplatu podílů na zisku
Ing.
Vlastimil
Bachor
Odpověď
Na uvedenou otázku se po

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů