Otázky a odpovědi: Nový, dosud neodepisovaný majetek

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle § 30a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů – Mimořádné odpisy, si hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení ve výši 100% vstupní ceny za 12 měsíců, eventuálně 24 měsíců. Dle výkladu je prvním odpisovatelem poplatník, který si pořídil hmotný majetek dosud neodepisovaný, tzn. nový, nebo který si vyrobil ve vlastní režii. Jde mi o výklad pojmu nový majetek, dosud neodepisovaný. Je takový majetek i majetek zakoupený např. od soukromníka, tzn. že jde již o majetek používaný, ale dosud neodepisovaný, z hlediska nabyvatele o majetek nový? Nebo jde jen o zakoupený majetek dosud nepoužívaný čili z hlediska nabyvatele jde o prvního uživatele?

Otázky a odpovědi: Nový, dosud neodepisovaný majetek

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů