Otázky a odpovědi: Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Je příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů daňové uznatelným nákladem? Ze zákona je povinnost doplatit „nezaplacené povinné ručení“ ve formě příspěvku do garančního fondu, účtujeme 548/221, je to však regresní postih, lze ho zahrnout do daňových nákladů?

Otázky a odpovědi: Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů
Ing.
Drahomíra
Martincová