K přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

V lednu 2019 OSVČ obdržely (dříve než v předchozích letech) od OSSZ „Vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2018“. Na většině těchto tiskopisů bude v přehledu předpisů a plateb uvedena za prosinec 2018 nula. Některé OSVČ upozorňují, že za tento měsíc zálohu zaplatily, že je ve vyúčtování chyba. Vyúčtování je ale správné.

K přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018
Ing.
Marta
Ženíšková