Otázky a odpovědi: Služební automobil v DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Firma uskutečňuje převážně zdanitelná plnění a také má příjmy osvobozené, plynoucí z pronájmů několika nebytových jednotek neplátcům. Koeficient je 78 % a krátíme jím náklady, u nichž nelze přesně určit, ke kterému plnění se vztahují. U nákladů týkajících se čistě pronájmu DPH nenárokujeme. V prosinci 2019 firma odkoupila DHM: služební automobil za 300 tis. Kč, soubor drobného majetku v celkové hodnotě 200 tis. Kč od jiné zanikající firmy. Auto bylo přihlášeno 30. 12. 2020, v roce 2020 se nepoužilo. Nicméně v roce 2019 byl uplatněn plný nárok na odpočet DPH jak z pořízení automobilu, tak i souboru majetku. Firma v roce 2020 zhodnotila, že jak automobil, tak soubor drobného majetku spadá pod správu a neměl se u něj uplatňovat plný nárok na odpočet DPH. V roce 2020 byl rovněž uplatněn plný nárok na odpočet daně u dvou faktur za opravu auta. DPH z PHM neuplatňujeme, chceme uplatnit až paušál v daňovém přiznání. a) Můžeme provést úpravu odpočtu DPH z pořízení auta a souboru drobného majetku (podle § 78) až v prosinci 2020? Je možné pokrátit plně nárokované DPH vypořádacím koeficientem vypočítaným za rok 2019 a rozdíl v nároku odvést až v DPH za 12/2020, nebo to nelze? b) Stejným způsobem byl v roce 2020 nárokován plný odpočet DPH asi u dvou faktur za opravu auta, rovněž nebylo DPH pokráceno, je také možné provést úpravu odpočtu najednou ve 12/2020?

Otázky a odpovědi: Služební automobi

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty