Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně - § 72 odst. 1 zákona o DPH (použití pro ekonomickou činnost plátce)

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátce daně vlastní tři místně oddělené objekty. Z prvního objektu mu neplynou žádné příjmy, z druhého objektu je příjem od neplátce, třetí objekt je pronajat plátci a nájemné se účtuje s DPH. Vzniká plátci u prvního objektu nárok na odpočet daně např. u dodávek elektřiny? Vzniká u druhého objektu nárok na odpočet daně ve výši, v níž jsou energie přefakturovány nájemci?

Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně – § 72 odst. 1 zákona o DPH (použití pro ekonomickou činnost plátce)
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které použije v rámci svých ekonomických činností pro vyjmenované účely. Pokud tedy první objekt plátce nevyužívá pro svou ekonomickou činnost, nemá u dodávek elektřiny do tohoto objektu a dalších přijatých zdanitelných plnění, která se k němu vztahují, nárok na odpočet daně, jak vyplývá z § 72 odst. 1 zákona o DPH, protože u nich není fakticky splněna podmínka použití pro ekonomickou činnost plátce. Pokud ve druhém objektu přeúčtovává plátce nájemci, který je plátcem daně, elektřinu či další energie mimo cenu sjednaného nájemného, které je osvobozeno od daně, má u nakoupených energií nárok na odpočet daně, pokud je nájemci přeúčtovává standardním způsobem včetně daně. Tuto skutečnost potvrzuje Informace k § 36 odst. 11 zveřejněná na webových stránkách finanční správy (viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/zaklad-dane/informace-k-36-odst-11-677).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty