Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně - § 72 odst. 1 zákona o DPH (použití pro ekonomickou činnost plátce)

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátce daně vlastní tři místně oddělené objekty. Z prvního objektu mu neplynou žádné příjmy, z druhého objektu je příjem od neplátce, třetí objekt je pronajat plátci a nájemné se účtuje s DPH. Vzniká plátci u prvního objektu nárok na odpočet daně např. u dodávek elektřiny? Vzniká u druhého objektu nárok na odpočet daně ve výši, v níž jsou energie přefakturovány nájemci?

Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně –

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty