Otázky a odpovědi: Zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátce DPH – OSVČ, má prodejnu a prodává zboží, které je uvedeno v příloze č. 4 k zákonu o DPH (hlavně ručně vyrobené šperky – nové). Naši dodavatelé jsou převážně neplátci DPH. Tyto šperky od neplátců DPH buď nakupujeme a považujeme je za zboží (děláme na ně skladové karty), anebo v některých případech jsou s dodavateli – neplátci DPH, sepsány komisionářské smlouvy. V případě prodeje zboží, na které je sepsána komisionářská smlouva používáme zvláštní režim – § 90 zákona o DPH a zdaňujeme DPH jen přirážku. Lze použít § 90 zákona o DPH a zdaňovat DPH jen přirážku i u zboží, které od neplátců DPH přímo nakupujeme a evidujeme na skladových kartách? Nebo se § 90 týká jen zboží, na které je sepsána komisionářská smlouva s neplátcem DPH?

Otázky a odpovědi: Zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH může být použit při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti za splnění podmínek uvedených v § 90 odst. 2 zákona o DPH. Klíčovou podmínkou pro aplikaci tohoto zvláštního režimu přitom je, že prodávající splňuje definici obchodníka podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona o DPH. Obchodníkem se podle tohoto písmene pro účely aplikace zvláštního režimu zdanění přirážky rozumí plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje. Přitom může jednat na vlastní účet nebo na účet jiné osoby a za její činnost by jí měla náležet odměna. Z toho prakticky vyplývá, že zvláštní režim zdanění přirážky při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti může obchodník použít jak v případě, že uvedené předměty prodává na základě komisionářské smlouvy, tak i v případě, kdy je nakoupí od neplátce daně a na vlastní účet prodává.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty