Otázky a odpovědi: DPH - propadlé body na úhradu služeb či zboží

Vydáno: 1 minuta čtení

Od roku 1997 si u nás zákazníci, občané i podnikatelé nakupovali body, za které následně v období dalších dvou let mají možnost nákupu různých našich služeb s různými sazbami DPH. Proto z částek přijatých za nákup bodů neodvádíme DPH, přijaté peníze evidujeme v účetnictví jako závazek. Po použití bodů za naše služby podle sazeb DPH, vždy v příslušném měsíci použití těchto bodů, zaúčtujeme v účetnictví oproti peněžnímu závazku tržbu s předpisem odvodu příslušné DPH. V průběhu let vznikaly vždy při inventarizaci ke konci roku drobné kladné rozdíly mezi zůstatkem bodů z evidence v SW a účetním stavem, v tisícových částkách. Tyto rozdíly jsme účtovali do výnosů a odváděli základní sazbu DPH. Nyní po aktualizaci evidenčního SW bodů, byl zjištěn kladný rozdíl v řádově vyšší částce. Je zřejmé, že se jedná o dodatečné rozdíly z minulých let, což nám potvrdil také tvůrce SW. Jedná se o další, dodatečně zjištěné tzv. propadlé body, kdy náš zákazník body nevyužil, žádná služba za ně tedy nemohla být z naší strany poskytnuta. Otázka tedy zní, zda z tohoto historického rozdílu, který nevíme, kdy vznikl, a který nyní zaúčtujeme jednorázově do našich výnosů, musíme odvést také DPH, když nejde o ekonomickou činnost a žádná služba již nemůže být za tyto propadlé body poskytnuta?

Otázky a odpovědi: DPH – propadlé body na úhra

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty