Otázky a odpovědi: Stavební práce prováděné polským podnikatelem - neplátcem DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel – plátce DPH, vede daňovou evidenci. Práce spojené s asfaltováním cest (vytvrzování podkladu asfaltem) v podnikatelském areálu byla provedena polským podnikatelem, který není plátcem DPH a nemá v Čechách provozovnu. Na faktuře není uvedeno DIČ, pouze jedna částka za práci uhrazená na bankovní účet. Prosím o sdělení, zda v daňové evidenci podnikatele (speciálně v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení), který tuto službu (práci) přijal od polského podnikatele – neplátce DPH, se bude částka uvádět, ev. na jakých řádcích.

Otázky a odpovědi: Stavební práce prováděné polským podnikatelem – neplátcem DPH
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty