Otázky a odpovědi: SVJ - účtování a zdaňování příspěvků vlastníků jednotek a odměny správce

Vydáno: 3 minuty čtení

Dotaz k účtování a zdaňování plateb od vlastníků do společenství. Podle § 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku podle podílu na společných částech. Dále podle odst. 2 přispívá na odměňování osoby, která dům spravuje a podobné platby každý vlastník jednotky stejně. Zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmů v § 18 odst. 2 písm. f bod 2 vyjímá z předmětu daně příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku. Rozumí se tím příspěvky podle § 1180 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku ? Pokud nikoliv, jak se pak příspěvky podle odst. 2 účtují a zdaňují?

Otázky a odpovědi: SVJ – účtování a zdaňování příspěvků vlastníků jednotek a odměny správce
Ing.
Ivana
Pilařová
Ing.
Drahomíra