Otázky a odpovědi: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - nárok na slevu na dani

Vydáno: 3 minuty čtení

V tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 26 je po plátci daně požadováno, aby ověřil nárok na slevy na dani. Jakým způsobem má plátce daně ověřit nárok na slevu na dani na poplatníka?

Otázky a odpovědi: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nárok na slevu na dani
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.