Otázky a odpovědi: Doplňkové penzijní spoření - zdanění příspěvku od zaměstnavatele

Vydáno: 7 minut čtení

Mám uzavřeno doplňkové penzijní spoření. Obdržel jsem od penzijní společnosti sdělení, že mi bude zdaněn příspěvek od zaměstnavatele a výnos sazbou 15 %. Z jakého důvodu dochází k takovému zdanění?

Otázky a odpovědi: Doplňkové penzijní spoření – zdanění příspěvku od zaměstnavatele
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, které zaměstnavatel poukazoval na účet zaměstnance u penzijní společnosti, byly na straně zaměstnance do zákonem stanovené výše od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Z tohoto důvodu ani nebyly tyto příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně osvo