Otázky a odpovědi: DPH - souhrnný daňový doklad

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s ručením omezeným, měsíční plátce DPH, dodává svým zákazníkům se sídlem v ČR, plátcům DPH, zboží takto: a) vystaví zálohovou fakturu na dodávku zboží ve výši 100 % ceny (včetně DPH), b) po zaplacení dodá do 3–5 pracovních dnů zboží, c) současně s dodávkou zboží vystaví jeden daňový doklad, na který uvede mj.: – den uskutečnění zdanitelného plnění (tj. den dodání zboží), – den přijetí úplaty.

Otázky a odpovědi: DPH – souhrnný daňový doklad
Ing.
Václav
Benda
Příklad: