Prodej pozemků vložených do osobního majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. července 2015, ve věci C-331/14 , Trgovina Prizma, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Prodej pozemků vložených do osobního majetku
K předpisům:
-